Náš príbeh

Vzdelávacia a konzultačná spoločnosť Cultural Bridge vznikla, aby pomohla jednotlivcom, tímom aj celým organizáciám zvládať nároky medzikultúrnych stretnutí.

Prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme, sa stáva stále rôznorodejším, vďaka technológiám môžeme komunikovať s najvzdialenejšíjmi krajinami, pokrok v doprave nám umožňuje cestovať viac než kedykoľvek predtým, globalizácia ekonomiky a otváranie trhov nám prináša príležitosť obchodovať a spolupracovať s najrozličnejšími kultúrami. Medzinárodná spolupráca už dávno nie je výsadou veľkých nadnárodných firiem. Stretnutia s inými kultúrami sú bežnou realitou každého z nás.

Čím viac však prichádzame do kontaktu s inými kultúrami, tým viac si uvedomujeme, že obyčajný rešpekt a presvedčenie “veď všetci sme len ľudia”, nestačí. Nestačí už ani literatúra či vzdelávacie kurzy, ktoré nás naučia základným a často zovšeobecňujúcim informáciám o rozdieloch medzi danými dvoma krajinami.

Volám sa Andrej Juriga, som zakladateľom spoločnosti Cultural Bridge a lektorom kultúrnej inteligencie certifikovaným spoločnosťou Cultural Intelligence Center z Michiganu, USA. Už počas štúdia na univerzite vo Viedni (Rakúsko) a v Granade (Španielsko) som si uvedomoval rozdiely medzi mnou a “tými druhými”. Pochopil som, že ak chcem na týchto školách patriť medzi úspešných, musím sa kultúrne priblížiť okoliu.

Kultúrne rozdiely ma sprevádzali aj profesionálnym životom. Počas siedmich rokov v oblasti predaja pre nemecký trh som sa snažil priblížiť správaniu svojich nemeckých klientov, čo mi výrazne pomáhalo dosahovať lepšie predajné výsledky. A v záujme naplnenia očakávaní mojich amerických nadriadených, som si dal záležať na budovaní vzťahov a dobrej spolupráci s kolegami z Indie, Maroka, Talianska či krajín Beneluxu.

Následne som, už ako HR konzultant, pomáhal hľadať efektívne spôsoby riadenia manažérom z Austrálie, Malajzie, Spojených Arabských Emirátov, rôznych európskych krajín či z USA, ktorí riadili svoje tímy na Slovensku a spoločne sme hľadali cesty, ako predísť nedobrým rozhodnutiam urobeným na základe nesprávneho pochopenia danej kultúrnej situácie.

Moje medzikultúrne zručnosti prešli náročnou skúškou počas môjho dvojročného pôsobenia v Maroku, kde som ako konzultant pomáhal stavať kultúrne mosty medzi rôznymi africkými a európskymi tímami.

A veľmi rád pomôžem aj Vám.

Andrej-Juriga-signature